FAQ

Q: Må vi flytte alle møblene før dere kommer?
A: Ja, alle møbler må flyttes før vi kommer. Dersom vi er nødt til å hjelpe med flytting eller klargjøring tar vi ekstra betalt for dette.

Q: Må vi vaske gulvene før dere kommer?
A: Nei, det er helt unødvendig. Det som må gjøres er å støvsuge gulvene grundig, og spesielt i sprekken mellom gulvet og veggen dersom du har tatt av listene.

Q: Må vi ta av listene?
A: Vi anbefaler alltid å ta av listene, men du velger selv. Fordelen med å ta de av er både å beskytte listene, at vi kommer 100% inntil veggene og at evt skyggeområder under listene blir utbedret en del.
Vi anbefaler spesielt sterkt å ta av listene om gulvet skal fargelegges.

Q: Blir det mye lukt?
A: Det kommer an på hvilket produkt du velger.

Vannbaserte produkter lukter veldig lite.

Oljebaserte produkter som lakk, hardvoksolje og beiser lukter mye (spesielt oljelakken).

Q: Hva er forskjellen på oljer og vannbasert lakk?
A: Vannbasert lakk er hardere, mattere og sterkere enn oljer.
Vannbasert lakk er vedlikeholdsfri og krever ingen spesialsåper når en vasker gulvet for å holde det fint lengst mulig.

Våre vannbaserte produkter er spesielt gode mot "gulning" og gulner med ca 1/4 - 1/5 av hastigheten som oljebaserte produkter gjør.

Oljebaserte produkter "skjuler" de minste riper noe bedre enn vannbaserte produkter, dette som følge av at du vasker bort noe av oljen og drar den utover gulvet hver gang gulvet vaskes. Da legges en syltynn oljefilm i de minste ripene og skjuler disse noe.Q: Tar dere penger for kjøring?
A: Ja, vi gjør det for å dekke inn diesel, bompenger, forsikring etc. Vi tar normalt sett ikke timebetaling for å sitte i bilen, så transportkostnadene er mye lavere enn hos feks elektrikere, rørleggere etc.


Q:Blir det mye støv av å slipe?
A: Nei, vi har blandt de beste maskinene på markedet når det kommer til støvoppsamling. Dette sikrer deg som kunde en nærmest støvfri sliping.
Det som støver mest er når vi sliper trapper. Dette støver heller ikke mye og vi støvsuger opp etter oss. Vi holder alle dører lukket inn til andre rom slik at det lille støvet som kommer ikke sprer seg.
Vi får ofte komplimenter av hvor lite det støver når vi jobber.

Q: Tar dere med dere støvet?
A: Nei, det gjør vi ikke. Skulle vi tatt med alle sekkene på alle jobbene vi gjør måtte vi hatt egne biler som kun kjørte støvsekker. Våre konkurrenter gjør heller ikke dette.
Vi samler alle sandpapir og legger det i en bodde. Du kan selv velge om du vil ta vare på de og bruke de selv, eller kaste de.
Støvet blir samlet opp i søppelsekker og satt på utsiden av bygget vi sliper.


Q: Hva om vi ikke blir fornøyd med resultatet?
A: Dette skjer omtrent aldri. Vi er flinke på å ha gode dialoger med kundene hele tiden og forklare hvordan resultatet blir.
Om du imot formodning ikke skulle bli helt fornøyd, kommer vi ut på plassen for å snakke om hva det gjelder. Vår førsteprioritet er alltid å ha fornøyde kunder, og strekker oss langt for å klare dette.
Dersom vi imot formodning ikke skulle komme til enighet vil du ha muligheten til å kontakte NPF. De vil da sende ut en representant, og vi er nødt å innfinne oss i hva denne representanten sier. (Har ikke skjedd til dags dato)

Q: Har dere avbestillingsgebyr?
A: Ja og nei. Dersom dere avbestiller når det er mer enn 1 arbeidsuke til oppdraget skulle utføres, har vi ingen avbestillingsgebyr.
Dersom dere avbestiller mellom 5 og 4 arbeidsdager før oppdraget skulle utføres er det et 10% gebyr for avbestilling.
Dersom dere avbestiller mellom 3 og 2 arbeidsdager før oppdraget skulle utføres er det et 30% gebyr for avbestilling.
Dersom dere avbestiller samme dag, eller dagen før oppdraget skulle utføres er det 50% gebyr på avbestilling.
% av oppdragets opprinnelige størrelse og totalsum. Kjøring kommer ikke med på avbestillinger.
Vi har disse avbestillings gebyrene fordi det blir vanskelig for oss å ta inn nye oppdrag som kompenserer for tapt inntekt på så kort varsel. Desto nærmere oppdragets start desto mindre sjangs er det for å skaffe nytt oppdrag, og jo høgere blir gebyret.